23 Maret 2019
  • 12:04 am Kesebangunan Dan Kongruen
  • 12:03 am Kesebangunan Dan Kongruen
  • 12:03 am Kesebangunan Dan Kongruen
  • 12:00 am Pola Bilangan Barisan Dan deret
  • 12:00 am Kesebangunan Dan Kongruen

BENTUK AKAR Bentuk akar merupakan akar dari suatu bilangan yang hasilnya bukan bilangan rasional atau merupakan bilangan irasional. Bentuk akar merupakan bentuk lain untuk menyatakan bilangan berpangkat. Bentuk akar termasuk dalam bilangan irasional, yakni bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan pecahan a/b, a dan b bilangan bulat a dan b ≠ 0. Bilangan bentuk akar […]

Share This:
READ MORE