18 April 2019
  • 10:13 pm Hadameon nasian Debata Yesaya 52 : 7-10
  • 1:01 am RPP Matematika kls 9 smt 1_SMPN 51 BATAM 2015/2016
  • 12:59 am rpp-perbandingan-berpangkat SMP NEGERI 51 BATAM 2015/2016
  • 12:04 am Kesebangunan Dan Kongruen
  • 12:03 am Kesebangunan Dan Kongruen

  Pendahuluan   Perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat disepadani dengan kemajuan teknologi yang tiada henti dan perkembangan seni dan aspirasi budaya yang senantiasa menggejolak, semua ini memberi peluang bagi semua profesi termasuk profesi bimbingan konseling. Profesi ini dituntut untuk secara berkelanjutan berkembang, mengutamakan kinerja yang lebih baik dalam pembangunan karakter  (character building) untuk membangun keberadaan […]

Share This:
READ MORE