• PKB GURU
  • Logika orang fanatik
  • Soal-soal CAT
  • Soal-soal CAT
  • Soal-soal CAT

  Pendahuluan   Perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat disepadani dengan kemajuan teknologi yang tiada henti dan perkembangan seni dan aspirasi budaya yang senantiasa menggejolak, semua ini memberi peluang bagi semua profesi termasuk profesi bimbingan konseling. Profesi ini dituntut untuk secara berkelanjutan berkembang, mengutamakan kinerja yang lebih baik dalam pembangunan karakter  (character building) untuk membangun keberadaan […]

Share This:
READ MORE