LAPORAN PANITIA

LAPORAN PELAKSANAAN KEGITAN SEMINAR ABKIN

  Pendahuluan   Perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat disepadani dengan kemajuan teknologi yang tiada henti dan perkembangan seni dan aspirasi budaya yang senantiasa menggejolak, semua ini memberi peluang bagi semua profesi termasuk profesi bimbingan konseling. Profesi ini dituntut untuk secara…

Share This:
Read More