18 September 2019
  • 7:16 am Pemerintah adalah Hamba Allah
  • 9:08 am Tugas Kelompok MTK IX2
  • 9:06 am Tugas Kelompok MTK IX2
  • 9:00 am BILANGAN BERPANGKAT DAN BERAKAR IX2
  • 8:57 am BILANGAN BERPANGKAT DAN BERAKAR IX2

2 Musa 32:30-34 (TOBA) (IV.) Tole manogotna i, didok Musa ma mandok bangso i: Mansai balga do dosa na binahenmuna i! On pe nangkok ma anggo ahu manopot Jahowa, anggiat tung dapot ahu pardengganan taringot tu dosamuna i. Jadi dung mulak si Musa tu lambung ni Jahowa, ninna ma: Iale isuang! Nunga mardosa godang bangso […]

Share This:
READ MORE

Silahkan Diakses disini

Share This:
READ MORE

Silahkan diakses lewat dari sini

Share This:
READ MORE

TATA IBADAH BONA TAON/ SYUKURAN PUNGUAN KOOR AMA PHD/ KELUARGA MINGGU 28 JANUARI 2018 JAM 10.00 WIB 1.JOUJOU PANGARADEON. U       : Ale Jahowa nabadia nasangap jala marmulia do ianggo goarMu diliat portibion.naro do hami tujolom mandok mauliate ala ni denggan ni basam, namangaramoti daging dohot tondinami sian angka ari nasalpu sahat tu sadarion.mauliate,ndang hasuhatan denggan […]

Share This:
READ MORE