18 September 2019
  • 7:16 am Pemerintah adalah Hamba Allah
  • 9:08 am Tugas Kelompok MTK IX2
  • 9:06 am Tugas Kelompok MTK IX2
  • 9:00 am BILANGAN BERPANGKAT DAN BERAKAR IX2
  • 8:57 am BILANGAN BERPANGKAT DAN BERAKAR IX2

Amsal 8:12-21Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan TUHAN ialah membenci kejahatan; aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku para raja memerintah, dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku para […]

Share This:
READ MORE

Share This:
READ MORE

Share This:
READ MORE

Share This:
READ MORE

Share This:
READ MORE